FöräldraCentrum

- En del av MDFT Sverige

Föräldracentrum i Malmö har sedan 1998 arbetat med familjer i behov av att förändra sin livssituation.

I början av 2009 vidareutvecklades verksamheten med ännu större fokus på ungdomar med avvikande beteende.

2011 bildades Multidimensionell Familjeterapi Sverige AB då vi introducerade en ny och för Sverige helt unik behandlingsmetod, nämligen multidimensionell familjeterapi (MDFT).

Multidimensionell familjeterapi i svensk kontext är en manualstyrd, evidens- och familjebaserad öppenvårdsbehandling som är särskilt utvecklad för ungdomar, och dess anhöriga i samsjuklighet med begynnande eller pågående missbruk, NP problematik, psykisk ohälsa, kriminalitet och andra avvikande beteenden.

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer rekommenderas multidimensionell familjeterapi som åtgärd vid behandling av ”användning, missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika hos ungdomar under 18 år.”

Hur vi arbetar med

Multidimensionell Familjeterapi

MDFT – multidimensionell familjeterapi – är en evidensbaserad öppenvårdsbehandling där den primära målgruppen är ungdomar med drogproblematik, psykisk ohälsa, kriminalitet, neuropsykiatri och andra avvikande beteenden.

Vi arbetar i fyra domäner:

  1. Ungdomen, både som individ och som medlem i sin familj och kamratgrupp.
     
  2. Föräldern, både som vuxen individ och i hans eller hennes roll som mamma/pappa.
  3. Familjesfären och familjens relationer, som framgår av dess transaktionsmönster.
  4. Utomfamiljära resurser med positiva såväl som negativa influenser.

 

MDFT består av en förenande terapeutisk filosofi och klinisk metod. Den förlitar sig på en samtida empirisk bas för risk- och skyddsfaktorer samt kända orsaker till tonåringars drogmissbruk och relaterade problem för att bedöma och gripa in i tonåringarnas och deras föräldrars liv. 

MDFT-metoden har utvecklats och testats sedan 1985 i sju större, avslutade randomiserade kliniska studier; en randomiserad förebyggande studie och åtskilliga studier av behandlingsutveckling och processer, vilka har belyst viktiga förändringsrelaterade aspekter i den terapeutiska processen. MDFT har i alla dessa studier visat ett övertygande resultat gentemot andra utvalda öppenvårdsbehandlingar.

Vill du veta mer?

Ta gärna kontakt med oss – antingen på telefon eller via mail, så berättar vi mer.

Läs lite mer

Om oss

Samtliga behandlare vid Multidimensionell Familjeterapi Sverige AB har högskolekompetens och långvarig klinisk erfarenhet av att arbeta med ungdomar och familjer. 

Våra medarbetare har samlad kompetens inom beteendevetenskap, pedagogik, tolvstegsterapi, kognitiv beteendeterapi, dialektisk beteendeterapi samt multidimensionell familjeterapi. 

Föreståndare och verksamhetsansvarig är Adam Tengelin som har 25 års erfarenhet av att arbeta med människor med missbruksproblematik.

Genom våra samarbetspartners kan vi även erbjuda tjänster i psykiatri, såsom utredning, diagnosticering och medicinering. För oss är det viktigt att göra en helhetsbedömning av individens problem för att på bästa sätt kunna hjälpa honom/henne och familjen att förstå och agera utifrån sin situation. Bedömningar och utredningar ingår i vår dygnskostnad.

Föräldracentrum har sedan 1998 bedrivit behandling i öppenvård för familjer med olika svårigheter. Vårt mål är att hjälpa barn och föräldrar genom att stödja och vägleda föräldrarna i deras föräldraskap. Grunden i Föräldracentrums behandlingsprogram bygger på MDFT-metoden såväl som kognitiv beteendeterapi (KBT). I behandlingen arbetar vi tillsammans med att förändra de tankar, känslor och handlingsmönster som leder till det aktuella problemet. Flexibilitet och lättillgänglighet är viktiga ledord för oss, därför är vi tillgängliga större delen av dygnet via vår jourtelefon.

Vi som arbetar på Föräldracentrum har lång erfarenhet av förändringsarbete med barn och familjer. Hos oss träffar du alkohol/drogterapeut, beteendevetare, KBT-terapeut, psykolog, läkare och psykiater – samtliga med brett spektrum inom sitt område. 

Multidimensionell Familjeterapi Sverige AB och FöräldraCentrum har ramavtal med Skåne, Halland och Kronobergs Län samt Stockholms Stad, Solna, Sollentuna, SundbybergHuddinge, Haninge, Södertälje, Nykvarn och Salem.  

MDFT är ett av oss registrerat varumärke i både Sverige och Danmark. ®

Läs om våra

Behandlingsmetoder

Multidimensionell Familjeterapi Sverige AB’s terapiverksamhet består i att behandla ungdomar i åldrarna 12-24 med drogproblem, psykisk ohälsa, kriminalitet, neuropsykiatri och andra avvikande beteenden. I behandlingen deltar även ungdomarnas föräldrar, familjer och sociala nätverk. Vi arbetar framförallt med metoden MDFT (multidimensionell familjeterapi). Våra terapeuter har även utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) – Steg 1, dialektisk beteendeterapi, beteendevetenskap, tolvstegsbehandling och pedagogik. Allt vi gör är manualstyrt och evidensbaserat.

Multidimensionell Familjeterapi Sverige AB’s kvalitetssäkring och dokumentation sker genom IDOK journalföringssystem.

Välkommen att ta

Kontakt

Besöksadress Malmö

Marietorps allé 5A
217 75, Malmö

Besöksadress Stockholm

Luntmakargatan 96
113 51, Stockholm

© MDFT Sverige AB / FöräldraCentrum 2020